Log på
        
Skip Navigation LinksIndkøbsfællesskab Nord > Info fra Vært
Info fra Vært

Spring over navigationshyperlinks
Info fra Vært
Om Indkøbsfællesskab Nord
Udbud
Nyheder
 

Indkøbsfællesskab Nord, med TECHCOLLEGE som vært, er oprettet på baggrund af de krav om besparelser og effektiviseringer som uddannelsessektoren løbende præsenteres for.

Formandsposten har Sarah Svanberg, HR- og Økonomichef på TECHCOLLEGE og næstformand er Erik Schou, ressourcechef på Tietgen i Odense.

TECHCOLLEGE har vurderet, at det vil give god mening at samarbejde med andre institutioner om opfyldelse af disse krav - blandt andet på indkøbsområdet.

Det juridiske grundlag for samarbejdet er udformet af Undervisningsministeriet og bygger på den løst koblede samarbejdsmodel.

Der er i regi af Danske Erhvervsskoler - Lederne taget initiativ til at organisere de oprettede indkøbsfællesskaber under Danske Erhvervsskoler - Lederne´s økonomiudvalg i et underudvalg. Dette er sket til sikring af erfaringsudveksling og koordinering af egnede områder.

TECHCOLLEGE har gennem de seneste 15 år arbejdet målrettet med optimering af indkøbsområdet.

I 2001 blev indkøbspolitikken udarbejdet, vedtaget og implementeret og siden videreudviklet.

Fra starten har mantraet i indkøbspolitikken været: Central koordinering - men med de-central rekvirering.

På samme tidspunkt blev indkøbsfunktionen opnormeret og har siden bestået af en indkøbsmedarbejder og en indkøbsansvarlig.

Indkøbskontoret hovedopgaver består af: Udbud, aftaleindgåelse, formidling, kontraktstyring og opfølgning.

Dertil kommer ad hoc opgaver af forskellig karakter.

Har andre institutioner fundet tankerne bag fællesskabet interessante og ønsker uddybende informationer, så skal man være velkommen til at kontakte indkøbskontoret via nedenstående kontaktoplysninger.

Jesper D. Thomsen

jdt@techcollege.dk

Tlf: 72 50 52 56

 
Indkøbsfællesskab Nord | Øster Uttrup Vej 1 | 9000 Aalborg | Telefon: 72 50 52 56 |