Log på
        
Skip Navigation LinksIndkøbsfællesskab Nord > Nyheder
Nyheder

Spring over navigationshyperlinks
Info fra Vært
Om Indkøbsfællesskab Nord
Udbud
Nyheder
 

Tærskelværdier 2020 og 2021

 

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Her finder du de gældende tærskelværdier for 2020-2021 samt tidligere års tærskelværdier.

Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen modværdierne i medlemslandenes nationale valutaer. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen de foregående to år.

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017, er tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2018.

EU-Kommissionen har den 31. oktober 2019 i meddelelse 2019/C 370/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Udbud efter direktiver:


     

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

   
Almindelige tjenesteydelser:

1.036.259 kr.

1.595.391 kr.

Delydelser: 

596.408 kr.

596.408 kr.

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III):       

5.591.325 kr.

5.591.325 kr.

 

 

 


          

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer

   
Vareindkøb:  1.036.259 kr. 1.595.391 kr.
Delydelser:  596.408 kr. 596.408 kr.
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:                                               1.036.259 kr.  
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.:  1.595.391 kr.  
     

     

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

Bygge- og anlægsarbejder:                                                                                                        

39.884.785 kr.

39.884.785 kr.

Delarbejder:

7.455.100 kr.

7.455.100 kr.


   

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

 

Statslige/regionale/kommunale

myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:  3.190.783 kr.
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII):                                      7.455.100 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 39.884.785 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 596.408 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.455.100 kr.

   

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

Direktiv 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:    

3.190.783 kr.

Bygge- og anlægsarbejder:

39.884.785 kr.

Delydelser (tjenesteydelser og varer):    

596.408 kr.

Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.455.100 kr.


 

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU

 

Koncessionskontrakter:

39.884.785 kr.

 

GPA-aftalen

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO. 

 
Indkøbsfællesskab Nord | Øster Uttrup Vej 1 | 9000 Aalborg | Telefon: 72 50 52 56 |