Log på
        
Skip Navigation LinksIndkøbsfællesskab Nord > Nyheder
Nyheder

Spring over navigationshyperlinks
Info fra Vært
Om Indkøbsfællesskab Nord
Udbud
Nyheder
 

Tærskelværdier 2018 og 2019

 

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017, er tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2018.

EU-Kommissionen har den 19. december 2017 i meddelelse 2017/C 438/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Udbud efter direktiver:


 

 

 

 Udbudsloven

Statslige myndigheder:         

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Tjenesteydelser

 

 

Almindelige tjenesteydelser:

1.072.094 kr.

1.645.367 kr.

Delydelser: 

595.608 kr.

595.608 kr.

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III)       

5.583.825 kr.

5.583.825 kr.

 

 

 


      

 

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:          

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer

 

 

Vareindkøb: 

1.072.094 kr.  

1.645.367 kr.

Delydelser: 

595.608 kr.

595.608 kr.

Varekøb på forsvarsområde, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:                                              

1.072.094 kr.

 

Varekøb på forsvarsområdet jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.: 

1.645.367 kr.

 

 

 

 

 


 

 

 

Udbudsloven  

Statslige myndigheder:           

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

Bygge- og anlægsarbejder:                                                                                                        

41.305.415 kr.

41.305.415 kr

Delarbejder:

7.445.100 kr.

7.445.100 kr.

 

 
Indkøbsfællesskab Nord | Øster Uttrup Vej 1 | 9000 Aalborg | Telefon: 72 50 52 56 |