Log på
        
Skip Navigation LinksIndkøbsfællesskab Nord > Tærskelværdier
Tærskelværdier

Spring over navigationshyperlinks
Aktuelt om Indkøbsfællesskab Nord
Kommende udbud / Tilbudsindhentninger
Tærskelværdier
Nyheder
 

Tærskelværdier 2020 og 2021

 

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Her finder du de gældende tærskelværdier for 2020-2021 samt tidligere års tærskelværdier.

Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen modværdierne i medlemslandenes nationale valutaer. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen de foregående to år.

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017, er tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2018.

EU-Kommissionen har den 31. oktober 2019 i meddelelse 2019/C 370/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Udbud efter direktiver:


     

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

   
Almindelige tjenesteydelser:

1.036.259 kr.

1.595.391 kr.

Delydelser: 

596.408 kr.

596.408 kr.

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III):       

5.591.325 kr.

5.591.325 kr.

 

 

 


          

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer

   
Vareindkøb:  1.036.259 kr. 1.595.391 kr.
Delydelser:  596.408 kr. 596.408 kr.
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:                                               1.036.259 kr.  
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.:  1.595.391 kr.  
     

     

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

Bygge- og anlægsarbejder:                                                                                                        

39.884.785 kr.

39.884.785 kr.

Delarbejder:

7.455.100 kr.

7.455.100 kr.


   

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

 

Statslige/regionale/kommunale

myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:  3.190.783 kr.
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII):                                      7.455.100 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 39.884.785 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 596.408 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.455.100 kr.

   

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

Direktiv 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:    

3.190.783 kr.

Bygge- og anlægsarbejder:

39.884.785 kr.

Delydelser (tjenesteydelser og varer):    

596.408 kr.

Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.455.100 kr.


 

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU

 

Koncessionskontrakter:

39.884.785 kr.

 

GPA-aftalen

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO. 

 
Indkøbsfællesskab Nord | Øster Uttrup Vej 1 | 9000 Aalborg | Telefon: 72 50 52 56 |