Om IFK Nord

Indkøbsfællesskab Nord, med TECHCOLLEGE som vært, er oprettet på baggrund af de krav om besparelser og effektiviseringer som uddannelsessektoren løbende præsenteres for.

Formandsposten har Anders Bresemann Jensen, Afdelingsleder for Økonomi på TECHCOLLEGE og næstformand er Henrik Vestergaard, Kontorchef på Aalborg Handelsskole.

TECHCOLLEGE har vurderet, at det vil give god mening at samarbejde med andre institutioner om opfyldelse af disse krav - blandt andet på indkøbsområdet.

Det juridiske grundlag for samarbejdet er udformet af Undervisningsministeriet og bygger på den løst koblede samarbejdsmodel.

TECHCOLLEGE har gennem de seneste 20 år arbejdet målrettet med optimering af indkøbsområdet.

I 2001 blev indkøbspolitikken udarbejdet, vedtaget og implementeret og siden videreudviklet, senest revideret i 2019.

Fra starten har mantraet i indkøbspolitikken været: Central koordinering - men med de-central rekvirering.

På samme tidspunkt blev indkøbsfunktionen opnormeret og har siden bestået af en indkøbsmedarbejder og en indkøbsansvarlig.

Indkøbskontoret hovedopgaver består af: Udbud, aftaleindgåelse, formidling, kontraktstyring og opfølgning. Dertil kommer ad hoc opgaver af forskellige karakter.

Samhandel med en erhvervsskole adskiller sig fra handel med den private sektor på flere områder.

Indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge & anlægsopgaver er til eksempel underlagt EU´s udbudsregler hvorfor særlige regler skal følges.

Vi er attraktive samarbejdspartnere af flere grunde, hvor én af de væsentligste er leverandørens mulighed for at fremvise deres kunnen overfor fremtidens brugere - nemlig vores elever.

Ønskes der yderligere oplysninger om indkøbsfællesskabets virke kan indkøbskontoret kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

Indkøbsansvarlig, Jesper D. Thomsen

Jdt@techcollege.dk

Tlf. 72 50 52 56